Terryn & partners

Juni 14, 2016

In overleg met de klant, werden stijlvolle beelden gemaakt die aanleunen in hun praktijk.

De klant ondersteunt verzekeringsmaatschappijen in het afhandelen van schadedossiers.

Terryn & partners : www.terrynexpert.be